Houtse Heuvel

Home

De Houtse Heuvel van Den Hout

 

Den Hout is een akkerdorp dat wordt gedomineerd door een centrale kern welke wordt gevormd door een opvallend langgerekte, driehoekig open ruimte – de zogenaamde heuvel of plaatse.
De Houtse Heuvel vormt in optima forma de kern van het dorp en is in ieder geval in één opzicht een uniek verschijnsel in Nederland. Hij is namelijk nog altijd in het gemeenschappelijke bezit van ongeveer zestig gelanders of omwonenden; zij hebben het recht van eigendom en gebruik en besturen  door middel van een Heuvelcommissie (vereniging) het gebied. Heel bijzonder is dat ook de functie en het gebruik van de heuvel in de afgelopen eeuwen niet of nauwelijks is veranderd.
De inrichting en infrastructuur van de Houtse Heuvel illustreren het belang en gebruik ervan. Het gebied is in het bezit van een aantal moestuinen, een boomgaard en een klein weiland die alle worden omgeven door hagen, verder is er een poel en wordt de heuvel doorsneden door onverharde kerk- en gebuurpaden. De heuvel is geheel onbebouwd. De coherentie tussen heuvel en bebouwing en het belang ervan voor Den Hout is evident en onvergelijkelijk, zij illustreert de historisch-ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling van Den Hout en verdient het ook in de toekomst te worden gerespecteerd en, indien mogelijk, gehandhaaft.
 

© 2013 - Vereniging van Eigenaren van de Houtse Heuvel